Author Archive

กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๕๖  

กิจกรรมวันคริสต์มาส  

บริจาคของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  

คณะคุณครู ผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ได้เดินทางไปมอบสิ่งของ อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสิงห์บุรี

* ในกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบสิ่งของมาช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน และทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมทุกคน

ทัศนศึกษาเครื่องบิน  

เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเครื่องบิน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ…เด็กๆ ได้เดินทางไปศึกษาความเป็นมาของเครื่องบินและได้เดินทางไปดูเครื่องบินที่สำคัญๆ ของไทย และต่อด้วยการเดินทางไปดูสนามบินสุรรณภูมิ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้พื้นฐานและเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆ