กิจกรรมวันเด็ก ๒๕๕๖  

กิจกรรมวันคริสต์มาส  

ทัศนศึกษาเครื่องบิน  

เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเครื่องบิน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ…เด็กๆ ได้เดินทางไปศึกษาความเป็นมาของเครื่องบินและได้เดินทางไปดูเครื่องบินที่สำคัญๆ ของไทย และต่อด้วยการเดินทางไปดูสนามบินสุรรณภูมิ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้พื้นฐานและเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆ

ทัศนศึกษาเรื่องการทำนา  

เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวและที่มาของข้าว ทางโรงเรียนจึงได้ จัดทัศนศึกษาให้กับเด็กๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้จากสถานที่จริง จึงเดินทางไปดูวิธีการปลูกข้าวที่จังหวัดปทุมธานี และได้ให้เด็กๆ ได้ลงไปลองปักต้นข้าวในนากันจริงๆ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้เต็มที่ กับความรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน