บริจาคของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

คณะคุณครู ผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียน ได้เดินทางไปมอบสิ่งของ อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสิงห์บุรี

* ในกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบสิ่งของมาช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน และทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมทุกคน