ทัศนศึกษาเครื่องบิน

เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเครื่องบิน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ…เด็กๆ ได้เดินทางไปศึกษาความเป็นมาของเครื่องบินและได้เดินทางไปดูเครื่องบินที่สำคัญๆ ของไทย และต่อด้วยการเดินทางไปดูสนามบินสุรรณภูมิ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้พื้นฐานและเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆ