ทัศนศึกษาเรื่องการทำนา

เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาล 3/1 ได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับข้าวและที่มาของข้าว ทางโรงเรียนจึงได้ จัดทัศนศึกษาให้กับเด็กๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้จากสถานที่จริง จึงเดินทางไปดูวิธีการปลูกข้าวที่จังหวัดปทุมธานี และได้ให้เด็กๆ ได้ลงไปลองปักต้นข้าวในนากันจริงๆ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้เต็มที่ กับความรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในห้องเรียน