31 ธ.ค.2554 – 3 ม.ค. 2555 โรงเรียนหยุดวันปีใหม่

31 ธ.ค.2554 – 3 ม.ค. 2555 โรงเรียนหยุดวันปีใหม่