เพลิดเพลินความรู้นอกห้องเรียน


กิจกรรมเพลิดเพลิน ความรู้นอกห้องเรียน

มีพี่ๆ ทีมงานจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นมโฟรโมสต์ พี่เบนซ์-โบ๊ท Kid and School เป็นต้น มาจัดกิจกรรมให้ข้อมูลหรือเล่นละครที่แฝงความรู้ประโยชน์ ให้กับเด็กๆ และมีการเล่นเกม แจกของให้กับเด็กๆ อยู่เรื่อยมา ทำให้เด็กๆ ได้พักผ่อน พักสมองจากการเรียน ได้มาดูละครและนิทาน ที่ให้เกล็ดสาระความรู้ที่นอกเหนือจากห้องเรียนอีกด้วย